Alussa on luonnos | Everything Starts with a Sketch

Työnalla | Work in Progress

Vaikka kuosisuunnittelutyöni lopputulos on digitaalisessa muodossa oleva kuva, kaikki alkaa käsin tehdyistä luonnoksista.

Although the end-result is in my surface pattern design a digital image, the work starts with handmade sketches.