Jo 11 vuotta Kemiönsaaressa | Eleven Years in Municipality of Kimitoön

Näyttökuva kunnan nettisivuilta. Linkki sivuille tekstissä. | A screenshot from the website for people interested in moving to Kimitoön. Link to the site below.

Olen mukana yrittäjätarinana Kemiönsaaren markkinointisivuilla Skärgårdsliv-Saaristoelämää. Yli 11 vuotta Kemiönsaaressa on kulunut nopeasti. Muutto Helsingistä auttoi monella tavalla keskittymään kuosisuunnittelutyöhön jota olen periaatteessa tehnyt vuodesta 2005 asti.

I am introduced as an example entrepreneur on my municipality of residence marketing site. Over eleven years I have lived and had my surface pattern design business in Kimitoön. A move from Helsinki helped in many ways to focus.